Fašiangová zábava

Každý rok, deň pred popolcovou stredou, sa prijímatelia a zamestnanci zabavia na fašiangovej zábave, ktorá je spestrená tematickými doplnkami.