O nás

Domov sociálnych služieb  v Detve je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávy kraj. DSS tvoria od mája 2011 dve strediská: Stredisko DSS Detva    a   Stredisko DSS Piešť.

 

Stredisko DSS Piešť poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým občanom (mužom) s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu. s kapacitou 56 miest.

Zariadenie poskytuje svoje služby na adrese Piešť II. č. 128, Detva, na typických lazoch, asi 7 km od mesta, v prekrásnom prírodnom prostredí.

Zariadenie tvoria dve budovy, ktoré sú spojené vestibulom. Pôvodná budova má dve poschodia, na ktorých sú izby prijímateľov a sociálne zariadenia. K tejto časti patrí aj administratívna časť zariadenia a práčovňa. V pristavenej budove sa na prízemí nachádza kuchyňa, jedáleň pre prijímateľov a zamestnancov, spoločenská miestnosť. Na poschodí sú izby prijímateľov, sociálne zariadenia, terapeutická miestnosť s kuchynkou,  inšpekčná miestnosť zdravotného úseku.