História

V októbri 1985 bola ukončená prestavba pôvodnej budovy bývalej malotriednej školy na zariadenie poskytujúce sociálne služby mentálne poškodeným dospelým mužom. Prevádzka s 5 zamestnancami bola zahájená 3.10.1985, ku ktorým postupne pribudlo ešte ďalších 13  zamestnancov rôznych profesií. Prví klienti boli prijatí 11.10.1985 a postupne do 3.3.1986 bolo v zariadení umiestnených 60 klientov, v tom čase obyvateľov, hlavne v dôchodkovom veku.

Za obdobie svojej  histórie sa menili nielen zriaďovatelia, ale aj názov zariadenia. Pôvodný názov bol Ústav sociálnej starostlivosti, od roku 1998  Domov sociálnych služieb ÚSVIT a od roku 2005 Domov sociálnych služieb „Piešť”. V roku 1991 získalo zariadenie právnu subjektivitu.

Od 1.5.2011 na základe uznesenia Zastupiteľstva BBSK stráca domov právnu subjektivitu a stáva sa súčasťou Domova sociálnych služieb, Pionierska 850/13, Detva.